kredyt o zmiennym oprocentowaniu

Kredyt o zmiennym oprocentowaniu, zmiennej stopie procentowej, charakterystyka

Banki stosują zazwyczaj stawki WIBOR trzy lub sześciomiesięczne, co pozwala określić wysokość miesięcznej raty wyłącznie w tych okresach. Kredyt o zmiennym oprocentowaniu – jakie ryzyko?…Klienci banków często nie wiedzą, w jaki sposób mogą kształtować się raty kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej. Kiedy warto wybrać kredyt o zmiennym oprocentowaniu, jakie ryzyko niesie ze sobą kredyt oparty na zmiennej stopie procentowej?