Koszty kredytu: marża, oprocentowanie, prowizja – co jeszcze?

Z kolei oprocentowanie zmienne dotyczy kredytów hipotecznych i może podlegać różnym wariacjom w okresie spłaty. Warto także wiedzieć, że oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów: marży i stopy bazowej, inaczej nazywanej też stawką referencyjną.