Kredyt o zmiennym oprocentowaniu, zmiennej stopie procentowej, charakterystyka

Wysokość stóp procentowych określa organ NBP, Rada Polityki Pieniężnej, który sprawuje kontrolę nad poziomem krajowej inflacji.