Najważniejsze zasady:

  • Statut uwzględnia zasady, a także wymogi korzystania z witryny okredyt.pl. By móc korzystać z serwisu, obowiązkowa jest niepłatna rejestracja, która jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
  • Witryna zakazuje przywłaszczania i przedruku publikacji zawartych na okredyt.pl. Wiąże się to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z 4.02.1994 r.
  • Pełną odpowiedzialność prawną za tekst na blogu ponosi wyłącznie użytkownik.

Wyłączenie odpowiedzialności administratora bloga:
– blog okredyt.pl ma profil informacyjny, publikowane w nim treści nie przedstawiają rad czy instrukcji postępowania w konkretnych kwestiach,
– administrator witryny nie jest odpowiedzialny za zawartość artykułów, ani za jakiekolwiek krzywdy doznane w rezultacie zastosowania się do zawartości tekstu,
– w artykułach przedstawiane są oceny autorów, nie posiadacza serwisu,
– posiadacz serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pisanych pod artykułami przez osoby trzecie.

Dodawanie treści:
1. treść musi mieć nie mniej niż 2500 znaków bez spacji,
2. dodawane są wyłącznie składne gramatycznie artykuły, zawartość z błędami gramatycznymi i ortograficznymi są odrzucane,
3. każdy artykuł musi mieć dołączone zdjęcie w zgodzie z główną myślą publikacji. Załączony obrazek powinien być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. zawartość artykułu musi być niepowtarzalna i nie może być udostępniana na pozostałych witrynach, zarówno przed, jak i po dodaniu na okredyt.pl,
5. autor artykułu oznajmia, że myśli przedstawione w felietonie stanowią jego indywidualne przekonania. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za tematykę artykułów i za ewentualne szkody będące skutkiem zasugerowania się artykułem,
6. artykuły oraz domeny w linkach nie powinny mieć niedozwolonej z polskim prawodawstwem treści, dotyczy to także treści dla osób pełnoletnich,
7. umieszczane artykuły muszą być intrygujące i o charakterze poglądowym. Teksty zamieszczone na serwisie okredyt.pl muszą być zrozumiałe dla wszystkich czytelników,
8. tekst może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w formie URL lub brand.
9. autor oznajmia, że ma do niej nieograniczone prawa autorskie.

  • Właściciel serwisu okredyt.pl może odmówić opublikowania artykułu bez udzielania powodu. Ponadto nie będą umieszczane artykuły, które nie realizują zasad wyszczególnionych w statucie.