Co może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu? Formy i sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu

Decydując się na zaciągnięcie kredytu, należy przeanalizować swoje zdolności kredytowe oraz ryzyko. Aspekty te będą kluczowe przy podejmowaniu przez bank decyzji, więc warto wiedzieć, jaki mamy na nią wpływ. Istnieją różne formy i sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu, z których można skorzystać podczas ubiegania się o kredyt. Ich znajomość może więc korzystnie wpłynąć na końcową decyzję o przyznanie kredytu.

Co może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu?

Formy zabezpieczenia kredytu mogą być przeróżne. Wszystko zależało będzie od ryzyka związanego z danym kredytem. Decyzja o przyznaniu kredytu i ewentualnym jego zabezpieczeniu zawsze będzie jednak określana indywidualnie względem sytuacji kredytobiorcy. To, co może stanowić zabezpieczenie kredytu definiować będzie również przeznaczenie kredytu. Przykładowo, przy kredycie hipotecznym najczęstszą formą zabezpieczenia będzie hipoteka nakładana na nieruchomość.

Warto jednak pamiętać, że dostępne są również inne formy zabezpieczenia spłaty kredytu. Można je zróżnicować, na z góry ustalone-rzeczowe, oraz formy płynne, które nie mogą zostać sprzedane.

Co to jest zabezpieczenie kredytu płynne?

Płynne zabezpieczenie spłaty kredytu można porównać do umowy, której założenia mają zostać wypełnione dopiero w konkretnym momencie. Będą to więc wszelkiego rodzaju gwarancje oraz poręczenia, których założenia mają stanowić główną podstawę zabezpieczenia kredytu.

Poręczenia tego rodzaju mają w głównej mierze zwiększyć wiarygodność przyszłego kredytobiorcy, a nie bezpośrednio zabezpieczać kredyt finansowo. Głównym założeniem płynnego zabezpieczenia spłaty kredytu jest również przeniesienie części odpowiedzialności na osobę trzecią w zawieranej umowie. W przypadku poręczenia, zabezpieczenie stanowiła będzie większa wiarygodność poręczyciela.

Co to jest zabezpieczenie kredytu rzeczowe?

Rzeczowe formy zabezpieczenia kredytu stanowią gwarancję z góry założoną i bardziej konkretną. Przykładem niech będzie tu hipoteka jako zabezpieczenie kredytu. W swoim założeniu daje ona możliwość dla banku, dochodzenia roszczeń w przypadku niewywiązania się dłużnika z założeń umowy.

Spotykane jest również zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, które zakłada nałożenie hipoteki na jedną z już posiadanych przez dłużnika nieruchomości. Innymi formami rzeczowego zabezpieczenia kredytu mogą być zastaw lub ubezpieczenie spłaty kredytu. Zastaw w tym przypadku będzie podobny do hipoteki, z tym wyjątkiem, że dotyczy on określonej ruchomości, jak na przykład samochód. Są to więc formy zabezpieczenia kredytu, które posiadają określoną wartość, o którą bank może się następnie upomnieć.

Tak więc odpowiedź na pytanie, co może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu, może być dwojaka. Formy i sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu można podzielić na płynne i rzeczowe, w zależności od postaci zabezpieczenia. Forma gwarancji czy poręczenia przez organ zewnętrzny w umowie będzie płynnym zabezpieczeniem kredytu. Rzeczowe zabezpieczenie kredytu będzie stanowiła natomiast hipoteka, zastaw lub inna wymierna forma ubezpieczenia podejmowanej umowy.