Skąd wziąć pieniądze na spłatę kredytu? Zarabiaj na promocjach bankowych!

W czerwcu ubiegłego roku Polacy zadłużeni byli w bankach na kwotę 712 miliardów złotych. Trwający pod koniec 2021 boom na kredyty bankowe z pewnością znacząco powiększył tę kwotę. Niestety nie wszyscy zaciągnęli zobowiązania, które będą w stanie uregulować. Skąd wziąć pieniądze na spłatę kredytu? Jak łatwo zarobić na promocjach bankowych?

Czym są promocje bankowe? W jaki sposób na nich zarabiać?

Promocje bankowe to ograniczone czasowo specjalne oferty instytucji finansowych. Za dokonanie wskazanych czynności w określonym terminie, np. otworzenie konta bankowego, klient banku otrzymuje nagrodę, bardzo często są to bezzwrotne środki finansowe (lub nagrody rzeczowe, bony, vouchery). Ich wartość to nawet powyżej 300 zł, kwota ta można znacząco zasilić budżet domowy i pozwolić na spłatę raty zobowiązania. Warto podkreślić, że z promocji bankowych skorzystać mogą nowi oraz dotychczasowi klienci danego banku – kwestie związane z warunkami, które trzeba spełnić, opisane są szczegółowo w regulaminach. Warto także podkreślić, że w jednym miesiącu można skorzystać ze specjalnych ofert wielu instytucji, a co za tym idzie znacząco podreperować domowy budżet. Jak znaleźć najlepsze promocje bankowe? Nie jest to trudne i żmudne! Ranking promocji bankowych sprawdzisz online (https://zgarnijpremie.pl/ranking-promocji-bankowych/), gdzie zagregowano aktualnie obowiązujące oferty specjalne banków. Wskazano tam nie tylko atrakcyjne oferty, ale i określono m.in. warunki, które należy spełnić, by otrzymać środki oraz poziom trudności otrzymania nagrody.

Inne metody na pozyskanie środków na spłatę kredytu

Korzystanie z promocji bankowych i zarabianie za ich pomocą prawdziwej gotówki nie jest jedyną z możliwości na pozyskanie środków, które pozwalają na regulowanie rat zaciągniętego kredytu. Kolejną z opcji jest zaciągnięcie pożyczki na spłatę zadłużenia u bliskich, zazwyczaj są one udzielane na bardzo elastycznych warunkach, z długim terminem spłaty, jak i bezodsetkowo, jednak zależy to od stosunków z wierzycielem. Kolejnym z rozwiązań jest podjęcie dodatkowej pracy, dzięki której możliwe będzie podreperowanie domowego budżetu. Pod uwagę można wziąć proste zajęcia, które wykonywać może każdy, jak i zadania dla specjalistów, takie jak np. udzielanie korepetycji, testowanie oprogramowania czy działanie w charakterze trenera personalnego wykonywane poza stałymi godzinami pracy zawodowej. W razie nagłej konieczności pozyskania gotówki można sprzedać zbędne rzeczy – zarówno drobne elementy, jak i sprzęty AGD, samochody czy dzieła sztuki oraz nieruchomości. Przydatne bywa także zmniejszenie wydatków związanych np. z rozrywką i podróżami oraz zmiana nawyków zakupowych,

Co grozi za brak spłaty raty kredytu?

Konsekwencje, które niesie za sobą brak spłaty zobowiązania, są niezwykle poważne. Początkowo bank będzie starał się rozwiązać sprawę polubownie, próbując skontaktować się z dłużnikiem. Gdy nie uda się to, wysłane zostanie ostateczne wezwanie do zapłaty z określonym terminem na spłatę długów. Brak uregulowania płatności skutkować będzie wypowiedzeniem umowy kredytowej, która stawia w stan wymagalności całe zobowiązanie pozostałe do spłaty. Wobec kredytobiorcy, który go nie uiści, wszczęte zostanie postępowanie windykacyjne, a także w razie jego nieskuteczności zostanie objęty zajęciem komorniczym, urzędnik, sprzedając majek dłużnika, spłaci jego zobowiązania. Niefrasobliwy kredytobiorca wpisany zostaje także do rejestrów dłużników, co znacząco utrudni mu w przyszłości zaciągnięcie innych zobowiązań, a także zakupy na raty i podpisanie umowy abonamentu. Warto jednak zaznaczyć, że polskie prawo nie przewiduje kary pozbawienia wolności za brak spłaty zobowiązania.

Czy informować bank o kłopotach ze spłatą zadłużenia?

Jednym z największych błędów popełnianych przez kredytobiorcę jest uważanie, że problem ze spłatą raty nie istnieje i że bank nie zauważy braku zwrotu środków. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek kłopotów ze spłatą zobowiązania poinformowanie instytucji jest konieczne! Skontaktowanie się z bankowymi doradcami pozwala na uzyskanie cennych porad oraz rozwiązań, dzięki którym możliwe uregulowanie długu bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji. Niewszczęte zostaną także procedury, o których pisaliśmy wyżej. Banki chętnie przystają na tzw. wakacje kredytowe czy przedłużenie czasu zobowiązania, które wiąże się z obniżeniem raty miesięcznej. Można także wystąpić o zmianę harmonogramu spłaty kredytu, gdy problemy ze regulowaniem zobowiązania wynikają z niedopasowania daty spłaty raty oraz wpływu wynagrodzenia.