Kredyt o zmiennym oprocentowaniu, zmiennej stopie procentowej, charakterystyka

Świadomość kredytobiorców w kwestii prawdopodobieństwa wzrostu rat zaciągniętych zobowiązań jest stosunkowo niska. Klienci banków często nie wiedzą, w jaki sposób mogą kształtować się raty kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej. Kiedy warto wybrać kredyt o zmiennym oprocentowaniu, jakie ryzyko niesie ze sobą kredyt oparty na zmiennej stopie procentowej?

Zmienna stopa procentowa – co to jest?

Zaciągając kredyt, najczęściej zależy nam na szybkim dostępie do potrzebnej gotówki i jak najniższej racie zobowiązania. Często nie wiemy, czym jest zmienna stopa procentowa, nie zastanawiamy się nad tym, jakie konsekwencje niesie ze sobą kredyt o zmiennym oprocentowaniu. To ogromny błąd, ponieważ elementarna wiedza może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami w przyszłości.

Pod pojęciem zmiennej stopy procentowej należy rozumieć stopę odsetek od kredytów lub depozytów, której nominalna wielkość ulega zmianom w czasie. Zmienna stopa procentowa wykorzystywana jest w przypadku zobowiązań jak kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, czy karty kredytowe, rzadziej w kredytach gotówkowych.

Jak działa zmienne oprocentowanie kredytu?

Kredyt oparty na zmiennej stopie procentowej to standardowa opcja dotycząca długoterminowych zobowiązań. Wzór oprocentowania buduje się w tym przypadku sumując marżę, kredytową stałą i zmienną stopę rynkową. Wskaźnikiem kredytu ze zmiennym oprocentowaniem w Polsce jest WIBOR, który określa oprocentowanie, według którego polskie banki pożyczają między sobą pieniądze w krótkich okresach czasu.

Zaciągając kredyt oparty na zmiennej stopie procentowej, należy mieć świadomość, że wysokość stóp procentowych może ulec zwiększeniu, co generuje koszty kredytowania. Banki stosują zazwyczaj stawki WIBOR trzy lub sześciomiesięczne, co pozwala określić wysokość miesięcznej raty wyłącznie w tych okresach.

Kredyt o zmiennym oprocentowaniu – jakie ryzyko?

Zobowiązania opierające się na zmiennej stopie procentowej zawsze wiążą się z ryzykiem stopniowego i trudnego do przewidzenia wzrostu kosztów obsługi długu. Wysokość stóp procentowych określa organ NBP, Rada Polityki Pieniężnej, który sprawuje kontrolę nad poziomem krajowej inflacji.

Zaciągając kredyt o zmiennym oprocentowaniu, musimy liczyć się ze wzrostem stóp procentowych, co zawsze wiąże się z większym oprocentowaniem i wyższą miesięczną ratą długu. Dlatego, w przypadku niskich stóp procentowych nie warto zadłużać się na granicy bezpieczeństwa, ponieważ względnie tani kredyt może okazać się z biegiem czasu pułapką bez wyjścia.

Kiedy warto wybrać kredyt o zmiennym oprocentowaniu?

Na polskim rynku długoterminowych zobowiązań dominują kredyty oparte na zmiennej stopie procentowej, więc klienci często pozostają bez możliwości wyboru. Warto pamiętać, że kredyt ze zmiennym oprocentowaniem to opłacalna opcja w przypadku wysokich stóp procentowych, każda ich obniżka zmniejsza koszty zaciągniętego długu.