Najwyższy poziom usług Serwisu oKredyt jest możliwy dzięki plikom cookies. W przypadku, gdy Użytkownik nie zmieni ustawień w czasie korzystania z Serwisu, pliki cookies zostaną umieszczone na urządzeniu Użytkownika. Polityka Prywatności zawiera więcej szczegółowych informacji na ten temat.
Wyślij wniosek o pożyczkę

Ważne artykuły

20141112_baner kg_tm2_300x250_logo Image Banner 300 x 250
Nie udzielamy kredytów i pożyczek osobom wpisanym do KRD (Krajowy Rejestr Długów)
oraz mającym zajęcie komornicze.

Kwota

Ilość rat

Rata miesięczna

  • Czy posiadasz nieruchomość na zabezpieczenie pożyczki?
Stopa RRSO pożyczki.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to popularny wskaźnik finansowy, którego cechą charakterystyczną jest duża nieproporcjonalność. Wskaźnik ten określa oprocentowanie kredytu, czy też pożyczki w stosunku do jednego roku, ale nie jest on miarodajny, jeżeli odniesiemy go do kredytów krótkoterminowych. W przypadku, gdy Klient otrzyma pożyczkę o wartości 100 zł na czas jednego tygodnia, musi on po upływie 7 dni zapłacić 101 zł. Jeżeli pokusimy się o obliczenie wskaźnika RRSO, to wyniesie on 67,77%. Kiedy inna osoba zdecyduje się na pożyczkę w kwocie 100 zł, a czas jej spłaty będzie wynosił 1 rok, po upływie 12 miesięcy konieczne będzie zwrócenie 167,77 złotych. Wskaźnik RRSO również będzie wynosił 67,77%. Dla obu przypadków wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania zależy głównie od czasu spłaty świadczenia.

Zgodność pożyczki z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek krotkoterminowych.

Każdy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od momentu, w którym ją podpisał lub od dnia, w którym dotarły do Pożyczkobiorcy jej postanowienia. O takiej decyzji należy koniecznie powiadomić kredytodawcę. Dostępna jest też opcja wcześniejszej spłaty świadczenia, z tym, że Klient musi koniecznie zapłacić odsetki za czas korzystania ze świadczenia, a także uregulować prowizję od udzielonego kredytu. Warunki, na których opiera się odpowiedzialne zaciąganie pożyczek to jedynie informacja dla Klienta. Nie są one oficjalnym wyjaśnieniem ani też tłumaczeniem dokumentu.

Opóźnienie spłaty rat.

Opóźnienie spłaty rat często ma miejsce z powodu trudnych i zaskakujących zdarzeń losowych. W takiej sytuacji dobrym krokiem jest powiadomienie kredytodawcy o zaistniałych kłopotach. Dzięki takiemu postępowaniu będzie możliwe znalezienie innego, dogodnego terminu regulacji pożyczki. Jedyną negatywną stronę będzie stanowić konieczność zapłacenia odsetek, które pojawiły się z powodu niespłacania rat w terminie. Inne koszty, nazywane mianem „wynikających z niewywiązywania się z umowy”, mogą dotyczyć Klienta, jeżeli ten nie zdecyduje się na poinformowanie odpowiednich osób o swoich kłopotach.

Nieuregulowane raty.

Do niewywiązania się z warunków umowy zalicza się brak terminowej regulacji rat pożyczki. Prowadzi to zazwyczaj do wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej w ciągu najbliższych 30 dni. Klient musi również w trybie natychmiastowym uregulować całkowitą kwotę zadłużenia. Jest to konieczne, gdy nie istnieje historia spłaty rat pożyczki lub też jest dostępna informacja odnośnie zagrożenia upadłością. Wszelkie procedury i podejmowane w takiej sytuacji działania znajdują się w umowie kredytowej.

Przedłużenie spłaty kredytu.

Jedną z opcji serwisu jest przedłużenie spłaty rat kredytowych, co można uznać za ukłon w stronę Klienta. Przedłużenie spłaty kredytu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, których Pożyczkobiorca zazwyczaj najbardziej się obawia. Oprocentowanie również znajduje się na stałym poziomie i pozostaje niezmienne. Aby przedłużyć spłatę rat, wystarczy umieścić swój podpis na aneksie, załączonym do umowy. Umowa ta zawiera wszelkie warunki, na jakich oparta jest spłata kredytu. Są to głównie: zmniejszenie wysokości raty oraz zwiększenie sumy odsetek. Przedłużenie spłaty rat kredytowych może rozciągnąć się nawet w czasie 2 lat. Nie będą przy tym wymagane żadne dodatkowe koszty.

Procedury windykacyjne.

W przypadku braku regulacji rat kredytowych, bank ma czas 30 dni, aby wypowiedzieć Klientowi umowę pożyczkową. Gdy okaże się, że chodzi o upadłość Klienta, czas wypowiedzenia umowy bardzo się skraca i wynosi jedynie 7 dni. Takie postępowanie może być spowodowane brakiem historii spłaty rat pożyczki, czy też złą sytuacją finansową Pożyczkobiorcy, nie wykluczając przy tym zagrożenia upadłością. Klient jest zobowiązany do całkowitej regulacji pożyczonej kwoty w chwili, gdy upłynie okres wypowiedzenia umowy pożyczkowej. Musi on także zapłacić odsetki za faktyczny czas korzystania ze świadczenia. Umowa pożyczkowa jest źródłem konsekwencji, które może ponieść Klient oraz działań, jakie może podjąć wobec niego kredytodawca.

Potencjalny wpływ na zdolność kredytową użytkownika.

Określanie zdolności kredytowej Klienta opiera się głównie na analizie dochodów Klienta. Istotną rolę odgrywają również czynniki, takie jak: podjęte wcześniej zobowiązania oraz historia kredytowa Klienta. Jeżeli raty kredytowe nie są spłacane w sposób regularny, Użytkownikowi grozi utrata pozytywnej historii kredytowej, a co za tym idzie, mogą pojawić się negatywne wpisy odnotowane w BIK.

Ważne linki

Zobacz koniecznie

Kontakt

Copyright © - All rights reserved! Made by vebset.
online
zwiń chat online
Aleksandra Król
specjalista ds. kredytów